fbpx

Everyday Rights: Rohmad Ruengprat (TH)


June 07, 2020

เราะห์หมัด เรืองปราชญ์ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทย เขาได้จัดหาอาหาร ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นๆ กับผู้ลี้ภัยผ่านการทำงานกับมูลนิธิศรัทธาชน และสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates human rights issues where we work.