fbpx

“Tools of Genocide” (Burmese): Resources on the Rohingya Genocide


August 30, 2022

ရိုဟင်ဂျာများကို သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို ငြင်းပယ်တဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (NVC) ကို လက်ခံရန် မြန်မာစစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ဘယ်လို အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေခဲ့တဲ့ စာတမ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 2019 အစီရင်ခံစာကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.