fbpx

မြန်မာပြည်သူထုရဲ့အသံများ


February 23, 2021

စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ရန်နှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင်နေထိုင်ရန် အလားအလာကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမည့် မြန်မာလူမျိုးများသည်မည်သူများနည်း။

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.