fbpx

မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှာ တာဝန်ခံယူသင့်သည်


February 01, 2024

ဒီကနေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က စစ်အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းတာသုံးနှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။

နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတွေက အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး (International Criminal Court) မှာ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့လုပ်ဆောင်သင့်တယ်။

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.